Kotobar Tor Bari Giye Phire..Phire Elam
Amar Mote Tor Moton Keu Nei
Kotobar Tor Jalna Diye Gole Holud Kham
Amar Mote Tor Moton Keu Nei

Tor Bariri Pothe Juktir Shoinno [X2]
Jotota Lukiye Kobitay
Taro Beshi Dhora Pore Jay
Tor Uthon Jure Bishal Onko
Koshte Baron Chilo Tai
Kichui Bojha Gelona PrayKokhono Choti Jama Chere Rekhe
Rastay Eshe Darai [X2]

Kotobar Tor Bari Giye Phire..Phire Elam
Amar Mote Tor Moton Keu Nei
Kotobar Tor Jalna Diye Gole Holud Kham
Amar Mote Tor Moton Keu Nei

Amar Mote Tor Moton Keu Nei

0 comments:

Post a Comment